Største oppdrag noensinne

Røvær Havbrukssenter - Rogalands første visningssenter for havbruk
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design
 • Røvær Havbrukssenter designet av Garp Design

Største oppdrag noensinne

– Vi visste nok ikke helt hva vi sa ja til, sier daglig leder i Garp Design, Anne Grete Müller med et smil. Garp har hatt oppdraget med å utforme utstillingen på Røvær Havbrukssenter, som åpnet i helgen. Prislappen på den nye, lokale attraksjonen er på over 20 millioner kroner.

Det er Røvær Fjordbruk og Alsaker Fjordbruk som står bak havbrukssenteret. Det har kapasitet til å ta imot opptil 20 000 besøkende i året, og skal formidle kunnskap om akvakultur og mulighetene i havet. Barn og unge er hovedmålgruppe, og utstillingen fokuserer også på natur og miljø, lokalhistorie, utdanning og yrkesvalg.

Utfordrende og spennende
Garp Design har hatt ansvaret for hele senteret innvendig, og har stått for planlegging, prosjektledelse, profil, design og utforming av alt innhold til utstillingen. Byrået har også laget markedsmateriell, nettsider og utviklet egne interaktive spill i tett samarbeid med Appex. Alt er utviklet i nært samarbeid med Røvær og Alsaker Fjordbruk.

– Det har vært vårt største oppdrag noensinne, og alle de 10 ansatte i Garp har vært involvert i større eller mindre grad, forteller Anne Grete. Garp har levert prosjekter for store kunder i inn- og utland, og har hatt nytte av sin lange erfaring med messestands og utstillinger.

– Vi har benyttet oss av mange samarbeidspartnere lokalt, noe som har vært en stor fordel i et så stort og komplekst prosjekt, sier Müller.

Ung målgruppe
Senteret skal brukes av leirskolen, og skoleklasser på Haugalandet er også invitert til en undervisningsdag på Røvær. Lærere, rådgivere, leirskole og kommune har gitt nyttige innspill underveis.

– Det har vært viktig at utstillingen er gjennomarbeidet og pedagogisk, slik at den treffer målgruppen. Vi har fått tilbakemelding fra lærere som gleder seg til å ta senteret i bruk i undervisningen, sier Müller.

Viktig med lokale leverandører
Even Søfteland har vært prosjektleder for utviklingen av havbrukssenteret for Alsaker-konsernet. Han sier at de aldri var i tvil om at de ønsket å bruke lokale krefter når senteret skulle bygges.

– Vi har en eier som er veldig opptatt av å gjøre ting skikkelig, og av å bruke lokale leverandører. Vi ønsker å bygge oss sterke sammen med andre lokale selskap der vi er etablert, sier Søfteland.

Han forteller at innholdet i prosjektet i utgangspunktet var relativt omfattende men med en «enkel» innfallsvinkel til hvordan de skulle komme i gang og nå ut.

– Føringene i det innledende prosjektet ble beholdt, men den pedagogiske, digitale og designmessige plattformen ble vesentlig styrket gjennom at Garp tok ansvar i utviklingen. De forstod virkelig oppgaven, og har utviklet et innhold som treffer målgruppene, sier Søfteland.

 

Et løft for Røvær
Torleif Østrem-Olsen er styreleder for driftsselskapet som har ansvar for hotell, sjøhus og leirskole på Røvær. Nå skal de også ha driftsansvar for havbrukssenteret, og han sier at satsingen betyr mye for den vesle øya med 100 innbyggere.

– For Røvær er dette et viktig løft. I et lite samfunn henger alt sammen med alt, og aktivitet er viktig for å sikre skole, arbeidsplasser, butikk og kommunikasjon. Driften av havbrukssenteret har allerede tilført samfunnet 1,5 årsverk ekstra, og vi ser for oss at dette kan øke, sier Østrem-Olsen. I tillegg til å være et tilbud til leirskolen og skoleklasser, er senteret en ny attraksjon for turistnæringen.

– Fasilitetene er stilt til rådighet også for turisme, og det åpner veldig mange muligheter, sier Østrem-Olsen. Publikum som tok turen innom senteret i løpet av åpningshelgen reagerte svært positivt.

– Det var mange som hadde en wow-respons. Mange var overrasket over hvor innholdsrikt og pedagogisk godt hele senteret var lagt opp, både for barn og voksne. Det oser av kvalitet, og det er lagt ned mye arbeid og ressurser. Havbrukssenteret gir oss spennende muligheter til å skape flere opplevelser på Røvær, sier Østrem-Olsen.

 

Om Røvær Havbrukssenter:
Visningssenteret på Røvær blir det første i Rogaland, og har et potensiale til å ta imot 15-20 000 besøkende i året. Senteret består av et hovedbygg med utstilling i første etasje og en egen avdeling med plass til 24 overnattingsgjester i andre etasje. Like ved ligger Tranhuset, som har laboratorium, sløyebenker og to akvarium. De besøkende kan også være med på tur i RIB ut til havbruksanlegget for å studere tekniske og biologiske forhold knyttet til havbruksproduksjon på nært hold.


Arbeidet med å få et visningssenter startet i 2014, og i september 2016 ble Røvær Fjordbruk AS tildelt en visningstillatelse. I mai 2017 kom den endelige godkjenningen av senterets utseende og innhold, og byggingen kunne starte.

Visningssentrene skal øke kunnskapen om akvakultur hos publikum, være med på å bygge et godt omdømme for næringen, og bidra til at flere får øynene opp for alle mulighetene i havet. I følge Fiskeridirektoratet er det ikke enkelt å få en slik visningstillatelse:

«Kun de beste teknologiske og driftsmessige representanter for oppdrettsnæringen vil kunne forvente å få innvilget en søknad om tillatelse».

 

Havbrukssenteret samarbeider med Haugesund kommune, leirskolen på Røvær, Røvær Kulturhotell, Stiftelsen Røvær Sjøhus, Destinasjon Haugesund og Haugalandet, Haugaland Vekst, og andre lokale og regionale aktører.

Se flere bilder av prosjektet her

Se nettsiden til havbrukssenteret her: www.rovarhavbrukssenter.no