Talisman – ONS 2008


 

KUNDEN:
Talismans oppgave er å finne olje og gass på norsk sokkel, bygge ut felt og utvinne ressurser. De er operatør på Gyda, Varg, Yme, Blane og Rev, og har eierinteresser i flere andre produserende felt. Talisman har ca 300 medarbeidere i Norge er er ett av landets store energiselskap.

 


 

KONSEPT:
Konsept: “The best of Talisman, Volume 1”. På ONS i 2008 laget vi i samarbeid med Melver & Lien stand for Talisman Energy. Vi spesialdesignet disk av plexiglass med nedfelte skjermer og lys. Det store blikkfanget på standen var en “oljerigg” laget av ulike musikkinstrumenter med en guitar i toppen.

 


 

KONTAKT GARP:

Senior 3D designer

Hallstein Natås

Telefon: +47 52 73 99 00
Mobil: +47 911 21 315
Epost: andreas@garpdesign.no

 

Tilbake til oversikt over jobber