Energigass Norge – magasin

KUNDEN:
Energigass Norge (EGN) er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon som arbeider for økt og sikker anvendelse av energigassene biogass, naturgass, propan, butan og hydrogen i Norge. Foreningen er åpen for medlemskap fra virksomheter, organisasjoner og personer som har interesser innen fagområdet energigass, inkludert forbrukere.


OPPDRAGET:
Våren 2017 skal Stortinget behandle regjeringens industrimelding, og Energigass Norge ønsket i den forbindelse å distribuere ut en trykksak som kan belyse energigassens betydning i framtidens Norge. Resultatet ble et informativt magasin, gass.no, hvor vi i garp har levert grafisk design og foto, mens HBO har stått for papir og trykk.

Besøk siden på energigass.no


KONTAKT GARP:

Manager/Senior designer

Bernt Hilmar Jacobsen

Telefon: +47 52 73 99 00
Mobil: +47 993 53 089
Epost: bernt@garpdesign.no

Tilbake til oversikt over jobber
Tags
magasin