Centrica – ONS 2014


KUNDEN:

Centrica Energy E & P virksomheten i Norge ble etablert i 2006 , som en del av det britiske selskapets strategi for å øke sin internasjonale lete- og produksjonsvirksomhet . Centrica Energy Norge har vokst til en solid bedrift.

 


KONSEPT:

“Different perspective”. Oljemessen ONS i Stavanger er et bransjearrangement der mange møtes og knytter varige relasjoner. Alle aktører på Norsk kontinentalsokkel er tilstede, og for Centrica Energy er det derfor en svært viktig arena for å bygge merkevare og formidle sin historie. Skal man tiltrekke seg de mest interessante menneskene må man fremstå spennende og attraktiv – det gjelder både med tanke på rekruttering og i forhold til samarbeidspartnere.

 

“Seismikk og geologi handler ikke om ett svar, én fasit, for forskjellige mennesker ser forskjellige ting”. Sitatet er fra en geolog hos Centrica. Dette dannet utgangspunkt for tema og standkonsept. Svevende typografi-installasjon med “Different perspective” ble til en sky av kuler når man beveget seg rundt. Formspråket dannet perspektivlinjer som endte opp i ett punkt, et mål. En tidslinje fulgte de samme linjene og designelementer ble hentet opp i både dekor og give-aways. Standen skilte seg ut fra alt og alle fordi en våget å tenke og gjøre ting annerledes. Centrica Energy ble tildelt prisen “Best Stand Award” i klassen for stands under 50 kvm.

 


KONTAKT GARP:

Prosjektleder

Andreas Karoliussen

Telefon: +47 52 73 99 00

Mobil: +47 930 43 331

Epost: andreas@garpdesign.no

Tilbake til oversikt over jobber