Garp Design i Scan Magazine

Garp er omtalt i Scan Magazine

Garp Design er omtalt i Scan Magazine!

Scan Magazine fremmer skandinavisk livsstil, reise og næringsliv. Magasinet er en engelskspråklig publikasjon for å fremme Skandinavia og appellerer til alle som har et forhold til eller en forbindelse til Skandinavia – enten det gjelder familie, næringsliv, turisme, migrasjon, investering eller design.

Scan Magazine distribueres i Storbritannia, Tyskland, Nederland, USA og Skandinaviske land. Det leveres fysisk og gratis til flyreisende hos en rekke flyselskaper som bl.a British Airways og SAS.

Les Scan Magazine her. (Garp omtalen står på side 28-29)