Garp er Achilles-kvalifisert

Som kvalifisert av Achilles er Garp et trygt valg som leverandør. Vi har dokumentert bl.a. interne prosesser, HMS og miljøarbeid som viser at vi er en pålitelig og ryddig samarbeidspartner.

Hva er Achilles?

Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk. Achilles JQS er en kostnadseffektiv løsning der leverandørene med en enkel og standardisert løsning kan informere potensielle kunder om sin virksomhet, sine produkter og tjenester på en rettferdig, åpen og transparent måte. Dette letter og forenkler anbudsprosessen og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.